Архив

Допълнителни дейности

За учебната 2023-2024г в детското заведение се предоставят два вида безплатни допълнителни дейности:

Дейност „Бални, латиноамерикански и европейски танци, рокендрол”

Чрез активно участие в различни танци и подвижни игри се подобрява здравословното състояние на децата, стимулира се двигателната им активност и се развива груповата динамика. Децата изучиват танци от различни стилове, което подобрява  музикалната им култура, развиват ритмичност , любов към танците и стимулира развитие на таланта им.

Дейност „Приложни изкуства”

Заниманията по изобразителни и приложни изкуства са интересни и разнообразни, което провокира у децата желание да творят. Те се учат да рисуват, оцветяват, моделират и конструират, което от своя страна подобрява фината им  моторика и провокира любовта им  към приложните изкуства. Децата работят с различни материали и техники и се приобщават към света на изкуството. Подобряват физическата си активност и психологично си състояние, като развиват редица важни качества – търпение, сръчност, изобретателност, творческо самочувствие, умения за работа в екип, изразяване на вътрешния свят и уважение към работата на другите.