Архив

Дневен режим

 

7.00 – 8.30 Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учителя
8.25 – 8.40 Утринна гимнастика
8.40 – 9.00 Закуска
9.00 – 10.30 Основни форми на педагогическо взаимодействие
10.30– 10.40 Подкрепителна закуска
10.40– 12.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие; дейности по избор на децата
12.00 – 13.00 Обяд
13.00 – 15.00 Следобеден сън
15.00 – 15.15 Самообслужване, подвижни игри след сън
15.15 – 15.40 Следобедна закуска
15.40 – 16.10 Основни форми на педагогическо взаимодействие
16.10 – 19.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие , дейности по избор на децата, изпращане на децата.