Архив

Програма

Обучението и възпитанието на децата в ДГ №34 „Лястовичка“ се осъществява според Държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка на децата за училище на МОН. Изучават се всички образователни направления, но всеки ден в детската градина е различен – весел, ползотворен и емоционален. Интересни занимания, спорт, игри на открито и много забавления радват малките “лястовичета“ и техните възпитатели. Изкуството заема важно място в живота на детското заведение. Различни творчески дейности – рисуване, моделиране, музика, театър, танци развиват фантазията и създават  положително настроение и усмивки.