„Свeтовен ден на спешната помощ- 27 май“ Свободни места в ДГ №34 „Лястовичка“ за учебната 2020/2021г. Проучване за посещаемостта на децата през летния период Сборен касов отчет за 2021г. План по БДП- 2021г

Архив

Публикации с етикет "COVID-19"

Отсъствия по уважителни причини в условията на Covid-19, след подаване на декларация от родителя

0 Отсъствия по уважителни причини в условията на Covid-19, след подаване на декларация от родителя

Уважаеми родители, Във връзка с повишената заболеваемост и рискa от разпространение на COVID-19, Ви...

Публикувано от Лястовичка в Актуално, Новини

Месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка,

0 Месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка,

Уважаеми родители, след направено служебно запитване до Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Варна във...

Публикувано от Лястовичка в Актуално, Новини

Извиняване на отсъствия по уважителни причини в условията на COVID-19, след подаване на декларация от родителя

0 Извиняване на отсъствия по уважителни причини в условията на COVID-19, след подаване на декларация от родителя

Уважаеми родители, Във връзка с повишената заболеваемост и риск от разпространение на COVID-19, Ви...

Публикувано от Лястовичка в Актуално, Новини

Вътрешни правила за организиране на дейностите след възстановяване на приема на деца в условията на COVID-19 в ДГ №34 „Лястовичка“

0 Вътрешни правила за организиране на дейностите след възстановяване на приема на деца в условията на COVID-19 в ДГ №34 "Лястовичка"

Актуализация на Вътрешните правила за организиране на дейностите след възстановяване на приема на деца в...

Публикувано от Лястовичка в Актуално, В нашата градина