Архив

Дневен режим

 • 07:30 – 08:15 – Прием на децата
 • 08:15 – 08:30 – Гимнастика
 • 08:30 – 09:00 – Закуска
 • 09:00 – 10:15 – Педагогически ситуации
 • 10:15 – 10:30 – Междинна закуска
 • 10:30 – 12:00 – Занимания по интереси (игри, школи, развлечения, разходки на открито)
 • 12:00 – 12:30 – Подготовка за обяд
 • 12:30 – 13:00 – Обяд
 • 13:00 – 15:15 – Следобедна почивка
 • 15:15 – 16:00 – Следобедно раздвижване и закуска
 • 16:00 – 17:00 – Педагогически ситуации, школи, спорт
 • 17:00 – 18:30 – Игри по избора на децата, изпращане