Свободни места в ДГ №34 „Лястовичка“ за учебната 2020/2021г. Свободни места в ДГ №34 „Лястовичка“ за учебната 2020/2021г. Класиране – свободни места за учебната 2020г/2021г Свободни места в ДГ №34 „Лястовичка“ за учебната 2020/2021г. Такси и преференции в ДГ №34 „Лястовичка“ през 2021г

Архив

Възобновяване присъствието на децата в детската градина от 04.01.2021г.

0 Възобновяване присъствието на децата в детската градина от 04.01.2021г.

Старата година отмина, време е да се завърнем в детската градина!               Уважаеми Родители, съгласно...

Публикувано от Лястовичка в Актуално, Новини

Месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка,

0 Месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка,

Уважаеми родители, след направено служебно запитване до Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Варна във...

Публикувано от Лястовичка в Актуално, Новини

Месечна такса – Ноември 2020г

0 Месечна такса - Ноември 2020г

Уважаеми родители, Предвид  усложнената епидемиологична обстановка  и съгласно Заповед № РД-01-677/25.11.2020г. на...

Публикувано от Лястовичка в Актуално, Новини

Осигуряване на психологическа подкрепа в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на обучение в електронна среда

0 Осигуряване на психологическа подкрепа в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на обучение в електронна среда

Уважаеми родители и колеги, Във връзка със създалата се ситуация с COVID-19 и съгл. Писмо на РУО- Варна с Изх. №...

Публикувано от Лястовичка в Актуално, Новини