Свободни места в ДГ №34 „Лястовичка“ за учебната 2020/2021г. Свободни места в ДГ №34 „Лястовичка“ за учебната 2020/2021г. Класиране – свободни места за учебната 2020г/2021г Свободни места в ДГ №34 „Лястовичка“ за учебната 2020/2021г. Такси и преференции в ДГ №34 „Лястовичка“ през 2021г

Архив

Класиране – свободни места за учебната 2020г/2021г

0 Класиране – свободни места за учебната 2020г/2021г

За обявените свободни  места в ДГ №34 „Лястовичка“- прием 2020/2021г. , са класирани следните деца: Яслена група...

Публикувано от Лястовичка в Новини

Такси и преференции в ДГ №34 „Лястовичка“ през 2021г

0 Такси и преференции в ДГ №34 "Лястовичка" през 2021г

Уважаеми родители, Съгласно НАРЕДБА на ОбС Варна за определянето и администрирането на местните такси и...

Публикувано от Лястовичка в Актуално

Свободни места за прием на 11.01.2021г. в ДГ №34 „Лястовичка“

0 Свободни места за прием на 11.01.2021г. в ДГ №34 „Лястовичка“

ДГ №34 „Лястовичка“ обявява следните свободни места за прием на 11.01.2021г. в ДГ №34 „Лястовичка“ за учебната...

Публикувано от Лястовичка в Актуално, Разни

Отсъствия по уважителни причини в условията на Covid-19, след подаване на декларация от родителя

0 Отсъствия по уважителни причини в условията на Covid-19, след подаване на декларация от родителя

Уважаеми родители, Във връзка с повишената заболеваемост и рискa от разпространение на COVID-19, Ви...

Публикувано от Лястовичка в Актуално, Новини