Архив

Годишен отчет

Отчет на дейността на Обществения съвет на ДГ Лястовичка 2020-2021г

Отчет за дейността на ОС към ДГ 34 Лястовичка за учебната 2021-2022г

Отчет за дейността на ОС към ДГ 34 Лястовичка за учебната 2022-2023г