Архив

Четвърта група „Пчеличка“

LYASTOVICHKA_0678 DGL34_238

Екип:

DGL34_280 DGL34_337 DGL34_342

Елена Мирчева-старши  учител

Деляна Стойкова – учител

Илияна Панайотова- помощник- възпитател

В група “Пчеличка’ се възпитават и обучават деца, родени през 2014 г. Основна цел на екипа е да осигури спокойствие и комфорт на всяко дете за пълноценното физическо, психическо и социално развитие. Педагозите полагат усилия условията в групата да предоставят възможност за самостоятелна, индивидуална дейност, която да допринесе за личностното развитие на детето. Приоритетно се използва игровата дейност, която е основа за детското развитие. В работата си  екипът изхожда от принципа, че всяко дете е уникално по своята същност и осигуряват най-ефективните средства за разгръщане на потенциала, заложен в него.

Процесът на обучение се осъществява по програма на „Приказни пътечки“  на издателство „Клет“

Педагогическият екип е отворен към родителите за съвместна работа, предложения и дискусии.

Служебен телефон на групата: 0876697899