Архив

Първа група “Слънчице“

 

 

Екип:

Стела Димитрова – учител

Станислава Жорова – учител

 Татяна Чифутис- помощник- възпитател

В работата на екипа е заложен потенциал за позитивно сътрудничество между децата, педагозите и помощник- възпитателя. На децата се осигурява възможност да се учат как да общуват с връстниците си, да развиват собствените си уникални качества и таланти, възпитават се етични и морални ценности.

Децата работят с интерес по всички образователни направления, възпитават се в грижа за околната среда, запознават се с българското народно творчество, празници и обичаи.

Служебен телефон на групата: 0876581906