Архив

Втора група “Калинка“

IMG_20220930_083145 IMG_20220930_091543

Екип:

Валентина Господинова – старши учител

Яница Димитрова – учител

Иванка Димова – помощник- възпитател

Основна задача на екипа е да създаде условия за безболезнена адаптация на малките момчета и момичета при постъпването им в училище. В  професионалния си  опит педагозите следват някои правила, които спазват и действат успешно:

– учителят е личност, изгражда личности;
– обичаме децата, те имат нужда от нашата искрена и безусловна подкрепа;
– уважаваме личността на детето;
– вярваме в личната мисия на всяко дете и в неговия бъдещ успех;
– изслушваме и пазим детски тайни;
– установяваме правила в групата, които създават атмосфера на толерантност, уважение, самодисциплина и справедливост;
– оценяваме различните способности и умения на децата, не ги сравняваме;
– създаваме вълнуваща среда заобщуване и игри, така че всяко дете да се чувства полезно;
– включваме всяко дете в дискусия и му предоставяме свободата да изложи своята гледна точка;
– разказваме смешни истории, хуморът предзвиква смях, защото предлага необичайна гледна точка
в основата на сътрудничеството между учителя и родителя е доверието.

Служебен телефон на групата: 0893777162