Архив

Трета група “Калинка“

LYASTOVICHKA_0634 DGL34_251

Екип:

Valq Qnica DGL34_295

Валентина Господинова – старши учител

Яница Димитрова – учител

Иванка Димова – помощник- възпитател

В работата на екипа е заложен потенциал за позитивно сътрудничество между децата, педагозите и помощник възпитателя. На децата се осигурява възможност да се учат как да общуват с връстниците си, да развиват собствените си уникални качества и таланти, възпитават се етични и морални ценности.

Обучението се осъществява по програмната система „Приятелии“ на издателство “Клет'“.

Децата работят с интерес по всички образователни направления, възпитават се в грижа за околната среда, запознават се с българското народно творчество, празници и обичаи.

Служебен телефон на групата: 0893777162