Архив

Приемане и предаване на децата в детското заведение до 30.09.2020г

Във връзка с Заповед № РД- 07-532/ 14.09.2020г на Директора на ДГ №34 „Лястовичка“ е утвърден следния ред за приемане и изпращане на децата по групи в срок до 30.09.2020г:

ГРУПА Час на посрещане на децата
Ясла „Мечо Пух“ 8:10ч.  – 8:30ч.
Първа група „Слънчоглед“ 7:30ч. – 7:50ч.
Първа група „Теменужка“ 7:50ч. – 8:10ч.
Втора група  „Слъчнице” 8:10ч.  – 8:30ч.
ПГ /5г/  „Калинка“ 7:30ч. – 7:50ч.
ПГ  /6г/ „Пчеличка“ 7:50ч. – 8:10ч.

 

  1. Децата се приемат и предават по следния ред:
ГРУПА РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ
При добри атмосферни условия При неблагоприятни  атмосферни условия
Ясла „Мечо Пух“

от Вход №1 /Централен вход/

От площадката на групата

       от Вход №1

/ Централен вход/

I a гр „Слънчоглед“  от Вход №1 /Централен вход/ От площадката на групата

       от Вход №1

/ Централен вход/

I б гр. „Теменужка“ от Вход №2 /до занималнята на гр. „Слънчице“/ От площадката на групата от Вход №2 /до занималнята на гр. „Слънчице“/
II гр. „Слънчице”      от Вход №2 /до занималнята на гр. „Слънчице“/ От площадката на групата от Вход №2 /до занималнята на гр. „Слънчице“/
III гр. „Калинка“ от Вход №2 /до занималнята на гр. „Слънчице“/ От площадката на групата от Вход №2 /до занималнята на гр. „Слънчице“/
IV гр.  „Пчеличка“

от Вход №1 /Централен вход/

От площадката на групата

       от Вход №1

/ Централен вход/

Новопостъпващите деца от яслена и първа възрастова група се допускат в ДЗ само след представяне на всички необходими медицински документи и заплатен депозит.

Семействата трябва да спазват безопасна дистанция от минимум 2 метра.

Братя и сестри се водят и вземат по един график, предпочитан от родителите.

Предвид разпорежданията на институциите и невъзможност за сформиране на дежурна /сборна група/, родителите следва да вземат децата си до 18.00ч от детското заведение.

Публикувано от Лястовичка в Актуално   Етикети:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *