Архив

Допълнителни дейности в ДГ по време на епидемична обстановка

Уважаеми родители,

В ситуация на епидемична обстановка от COVID-19 и съгласно действащите Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини през учебната 2021/2022г., утвърдени от Министерството на образованието и науката и съгласувани с Министерството на здравеопазването има забрана за смесване на деца от различни групи и различни възрасти при провеждане на дейности по обща и допълнителна подкрепа, както и дейности по чл.19* от Наредба 5 от 2016г. 

* Под дейности по чл.19 от Наредба 5 от 2016г се има в предвид такива педагогически дейности, заявени  по желание на родителите и срещу заплащане, които не са дейност на детското заведение , но има осигурени условия за  организиране  им на територията му. Допълнителните дейностите  се извършват извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото законодателство.

Препоръчителните мерки за намаляване рисковете от инфекция, част от гореспоменатите Насоки, включват ограничаване достъпа на външни лица, ограничаване използването на физкултурен и музикален салон и др.

Публикувано от Лястовичка в Актуално, Новини   Етикети:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *