Архив

Контакти

ДГ №34 „Лястовичка“ (с ялена група)

Адрес: Варна 9020, ж.к „Възраждане“ 1 до блок № 3

Работно време на детското заведение: от 07.00ч до 19.00ч.

Директор: Анула Рашкова
Телефони: 052 500343

Работно време на Директора:

Понеделник – Петък: 8.00 -16. 30 ч.

Вторник – приемен ден: 9.30-18.00 ч.

Администрация

Телефон: 052 506904

Работно време : 08.00-16.30ч

Мед. сестра

Телефон: 0882 569036

Работно време : 7.00-15.30ч

Телефон на яслена група „Мечо Пух“ : 0878459215

Можете да се свържете с нас и на email:

info-400230@edu.mon.bg;