Архив

Среда за децата

Детска градина „Лястовичка“ е красиво и модерно заведение, което осигурява на своите възпитаници подходяща среда за развитие и обучение. Просторните зали за занимания и отдих, уютната обстановка и специализираните тематични кътове създават у децата чувство за топлина и сигурност, което дава домът. Малките „лястовичета“ спортуват, танцуват и творят в светли и модерно обзаведени салони – физкултурен и театрален. В театралния салон има обособен битов кът в помощ на заниманията по български фолклор и запознаване с традиционните празници и обичаи.

Детското заведение разполага с кухня, в която се приготвя вкусна и здравословна храна за децата, съобразена с тяхната възраст. Периодически се провеждат ситуации и практически занимания по здравословно хранене и грижа за околната среда в специализирания еко кабинет на детската градина. Децата се запознават с материали, които ни дава природата, трупат знания  за растителния и животински свят около нас.

Дворът на детското заведение предлага отлични условия за игри, отдих и забавления на открито. Зелените площи и дървесните декоратовни видове, някои от тях екзотични, са добре поддържани. През топлите месеци децата се радват на зеления храстовиден лабиринт и алпинеум.

През 2012 г. в Детска градина „Лястовичка“ е извършен основен ремонт на всички съоръжения в двора със съдействието на Община Варна.

В поддръжката и изграждането на приятна и уютна среда в детската градина с желание и любов участват всички – целият екип,  деца и  родители.