Архив

Нашият екип

 

DGL34_345

Колективът на Детска градина „Лястовичка“ е носител на престижната награда „Варна“ за „учителски колектив на годината“ (2002) в системата на предучилищното възпитание.

За възпитанието и обучението на децата от 1 до 7-годишна възраст се грижи персонал от 25 души. Обособена е яслена група с две медицински сестри и две помощник-възпитателки. Веднъж седмично с малките деца в яслена група се занимава  г-жа Олга Коева- педагог. Градинските групи са пет. За децата от всяка група се грижат две учителки и един помощник-възпитател.

Oт 2011 година директор на Детска градина „Лястовичка“ е г-жа Анула Рашкова.

Untitled-1

Педагогическият персонал се състои от 11 учителки с образователно-квалификационна степен „магистър“

Музикален педагог в детското заведение е младата и амбициозна г-жа Олга Коева.

DGL34_309

Ежедневно в градината се извършва филтър на децата под контрола на медицинска сестра  Д. Симеонова.

DGL34_348

Завеждащ административна служба- Силвия Димитрова.

241431036_10224027381263796_7304957439004583518_n

 

Технически секретар- Румяна Жекова.

DGL34_363

За финансовата дейност в градината отговаря гл. счетоводител- Женя Димитрова.

 22555734_10214997031822144_1340889791020948403_o

Работник- поддръжка- Кирил Керев.

DGL34_362

Екипът съчетава професионализъм, индивидуални качества и мотивация, необходими за изграждане на мислещи, щастливи и образовани деца. Традиция е всяка година да се получават благодарствени писма от варненските училища, защото възпитаниците на Детска градина „Лястовичка“ са едни от най-добре подготвените и мотивирани ученици.

IMG_20210624_103723 IMG_20210624_104220