Архив

Нашият екип

 

 

Колективът на Детска градина „Лястовичка“ е носител на престижната награда „Варна“ за „учителски колектив на годината“ (2002) в системата на предучилищното възпитание.

За възпитанието и обучението на децата от 1 до 7-годишна възраст се грижи персонал от 30 души. Обособена е яслена група с две медицински сестри и три помощник-възпитателки. В яслена група с децата се занимава и г-жа Жечка Авренска- педагог. Градинските групи са пет. За всяка от тях се грижат две учителки и един помощник-възпитател.

Oт 2011 година директор на Детска градина „Лястовичка“ е г-жа Анула Рашкова, която съхрани всичките традиционни мероприятия, като ги съчета с иновативни, съвременни инициативи.

Untitled-1

Педагогическият персонал се състои от двама стрши учителя, осем учителя ДГ и учител по музика, логопед и педагог ДЯ.

Учител по музика в детското заведение е младата и амбициозна г-жа Олга Коева, която има и специалност „Музикотерапия“.

DGL34_309

Детското заведение ползва услугите на логопед от Логопедичен център Варна- г-жа Даниела Шапова, като от учебната 2021/2022г има назначен логопед и на щатна бройка в детското заведение- г-жа Мариела Стефанова.

259762073_10224428390448775_7359604862736928854_n

Ежедневно в градината се извършва филтър на децата под контрола на медицинска сестра  Д. Симеонова, дългогодишен, еродиран специалист.

DGL34_348

Зам. директор АСД- Силвия Димитрова.

258788627_10224428389808759_1717987815395627672_n

ЗАС- Светла Николова

Технически секретар- Румяна Жекова.

DGL34_363

За финансовата дейност в градината отговаря гл. счетоводител- Женя Димитрова.

 22555734_10214997031822144_1340889791020948403_o

Работник- поддръжка- Кирил Керев.

DGL34_362

Помощник- възпитатели извън група- Петя Сотирова и Ивелина Кателиева

viber_изображение_2022-10-18_11-31-27-832

Екипът съчетава професионализъм, индивидуални качества и мотивация, необходими за изграждане на мислещи, щастливи и образовани деца. Всяка година педагогическата колегия получава признание, чрез благодарствените писма от варненските училища в района, защото възпитаниците на Детска градина „Лястовичка“ са едни от най-добре подготвените и мотивирани ученици.

IMG_20210624_103723 IMG_20210624_104220 IMG_20220930_103257 259629191_10224428041680056_7876279069974040916_n  258874597_10224428018319472_805992910990713407_n 258555820_10224428018239470_994651968296155537_n