Архив

Допълнителни дейности

Консултации и занимания с логопед – Даниела Шапова

Модерни танци –  Радостина Христова

Английски език – Димитричка Георгиева

Народни танци – Илияна Петрова

Изобразително изкуство – Ивелина Пенчева

Бойни изкуства – Иванка Илиева