Приемане и предаване на децата в детското заведение до 30.09.2020г Официални почивни дни през 2020 – 2021 година Честит първи учебен ден! Вътрешни правила за организиране на дейностите след възстановяване на приема на деца в условията на COVID-19 в ДГ №34 „Лястовичка“ Свободни места за прием в ДГ №34 „Лястовичка“ за учебната 2020/2021г.

Архив

Декларация от родител вместо медицинска бележка за контакт!

0 Декларация от родител вместо медицинска бележка за контакт!

Уважаеми родители, Съгласно писмо от Мин. на здравеопазването с изх. №16-00-4/27.08.2020г във връзка с посещенията...

Публикувано от Лястовичка в Актуално, Новини

Класиране – свободни места за учебната 2020г./2021г.

0 Класиране – свободни места за учебната 2020г./2021г.

За обявените на 24.08.2020г. свободни  места в ДГ №34 „Лястовичка“- прием 2020/2021г. , са класирани следните...

Публикувано от Лястовичка в Актуално

Нови опции за плащане на месечните такси в ДГ №34 „Лястовичка“

0 Нови опции за плащане на месечните такси в ДГ №34 "Лястовичка"

Уважаеми родители, Считано от м. Септември, ДГ №34 „Лястовичка“ Ви предоставя...

Публикувано от Лястовичка в Актуално, Новини

Свободни места за прием в ДГ №34 „Лястовичка“ за учебната 2020/2021г.

0 Свободни места за прием в ДГ №34 „Лястовичка“ за учебната 2020/2021г.

ДГ №34 „Лястовичка“ обявява следните свободни места за прием на 24.08.2020г. в ДГ №34 „Лястовичка“ за учебната...

Публикувано от Лястовичка в Актуално