Архив

Признания и награди

ДГ №34 „Лястовичка“ е носител на множество награди – плод на творческата енергия на възпитаниците на детското заведение, както и на техните преподаватели.