Архив

Четвърта група “Слънчоглед“

 

Екип

Росица Борисова – учител

Мариела Стефанова – учител

Виктория Траянова – помощник- възпитател

В групата се възпитават и обучават деца на възраст 5-6 години. Основна задача на екипа е да  създаде условия за безболезнена адаптация на малките момчета и момичета в детската градина.  В дългогодишния си професионален  опит педагозите следват някои правила, които спазват и действат успешно:

– учителят е личност, изгражда личности
– обичаме децата, те имат нужда от нашата искрена и безусловна подкрепа
– уважаваме личността на детето
– вярваме в личната мисия на всяко дете и в неговия бъдещ успех
– изслушваме и пазим детски тайни
– установяваме правила в групата, които създават атмосфера на толерантност, уважение, самодисциплина и справедливост
– оценяваме различните способности и умения на децата, не ги сравняваме
– създаваме вълнуваща среда заобщуване и игри, така че всяко дете да се чувства полезно
– включваме всяко дете в дискусия и му предоставяме свободата да изложи своята гледна точка
– разказваме смешни истории, хуморът предзвиква смях, защото предлага необичайна гледна точка
в основата на сътрудничеството между учителя и родителя е доверието

Служебен телефон на групата: 0889593996