Архив

Втора група “Пчеличка“

Екип:

Невена Милева –  учител

Деляна Стойкова – учител

Илияна Панайотова – помощник- възпитател

В работата на екипа е заложен потенциал за позитивно сътрудничество между децата, педагозите и помощник възпитателя. На децата се осигурява възможност да се учат как да общуват с връстниците си, да развиват собствените си уникални качества и таланти, възпитават се етични и морални ценности.

Обучението се осъществява по програмната система „Моите приказни пътечки“ на издателство “Анубис-Булвест'“.

Децата работят с интерес по всички образователни направления, възпитават се в грижа за околната среда, запознават се с българското народно творчество, празници и обичаи.

Служебен телефон на групата: 0876697899