Архив

График за получаване на доствка по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в ДГ №34 „Лястовичка““

 

Доставката по схемите ще се получава лично от родителите на децата, на място – в двора на детското заведение на 04.05.2020 г., от 09.00 ч. до 11.30 ч., като влизането в двора ще се осъществява през Централния вход, а напускането му – през Задния вход, с цел избягване струпването на хора.

От правото си да получат продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”, могат да се възползват всички родители, независимо дали предварително са заявили желанието си в проучването.

Тези от тях, които не могат лично да приемат доставката, е необходимо писмено да упълномощят лице, което да я получи.

Доставките са за периода на извънредното положение от 13 март до 13 май 2020г.

Раздаването ще се извършва от непедагогическия персонал на ДГ по предварителен график и списък по групи, срещу подпис. Желателно е всеки родител да носи химикалка от дома.

Родителите и персоналът са задължени да спазват всички мерки за сигурност – ползване на предпазни средства- маски и ръкавици, осигуряване и използване на дезинфектант, отстояние един от друг 2 метра.

След получаване на доставката, родителите трябва да напуснат незабавно територията на детската градина през Задния вход на двора.

Родителите следва да спазват установения часови график:

Група Дата Часови график
1. I  „Слънчице“ 04.05.2020 г. От 09.00 ч. до 09.30 ч.
2. II  „Калинка“ 04.05.2020 г. От 09.30 ч. до 10.00 ч.
3. III  „Пчеличка“ 04.05.2020 г. От 10.00 ч. до 10.30 ч.
4. IV „a“ „Слънчоглед“ 04.05.2020 г. От 10.30 ч. до 11.00 ч.
5. IV „б” „Теменужка“ 04.05.2020 г. От 11.00 ч. до 11.30 ч.

Забележка: При неотложна невъзможност за спазване на часовия график, родителят следва да уведоми лично учителките на групите предварително до 30.04.2020 г. с цел създаване на организация за извънредно получаване.

plod-mlyako

Публикувано от Лястовичка в Актуално, Новини   Етикети:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *